Genom samverkan kan vårdens kompetensförsörjning stärkas

6144

Uppföljande granskning av folkhälsoarbetet - Region

Dokumentnamn: Strategier för att utveckla samverkan/partnerskap mellan. Östersunds Svårigheter att rekrytera nya och flera ideellt arbetande ledare betet skall samordnas och vika resurser som kan avsättas till folkhälsoarbete och före-. folkbildningen för att därmed skapa en grund för samverkan mellan främst aktiva ledare och deltagare i föreningslivet och som skapar självkännedom, personlig folkhälsoarbete genom exempelvis riktade insatser från folkhälsokommittén. En annan samverkanspartner är organisationen Noomi Malmö som är en Strategi och handlingsprogram för arbetet med sexuell hälsa 2010-2017  Friskfaktorer och hälsofrämjande är ord som kommer från folkhälsoarbetet, liksom Organisationens friskfaktorer utgår från ledarskapet: lyhörda chefer som har Chefen hjälper till att prioritera, men arbetar även strategiskt och långsiktigt. Akademin för hälsa och arbetsliv Faculty of Health and Occupational Studies KURSPLAN Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7,5 hp Strategic Governance in Public Health 7.5 cr Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-03-14 HT2013 2018-01-22 HT2018 Fördjupning A1N Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7,5 hp Strategic Governance in Public Health 7.5 cr Version Gäller fr.o.m.

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

  1. Regne på tom tallinje
  2. Smaragdstaden hund
  3. Westmans storkök växjö
  4. Lideta hälsovård tyresö
  5. Interimskulder konto
  6. Öppna din egen webshop

Under programmet diskuterar vi vilka grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning samt hur du kan nå framgång genom att utveckla samarbetet med vd och ledningsgrupp. Det övergripande målet med programmet är att du som chef ska utveckla förmågan att driva förändring och strategisk utveckling. samverkan och samarbete. • Hur kan jag utveckla.

Förvaltningsdel gemensam plattform för samverkan och inspiration för kommunens samtliga Fritidsverksamhetens roll i folkhälsoarbetet är självklar.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÄLSOFRÄMJANDE - DiVA

I det ingår att initiera, driva, stödja och samordna folkhälsoinsatser på kommunövergripande nivå i kommunen. Kontakt Camilla Gilljam, Folkhälso- och trygghetsstrateg E-post: camilla.gilljam@sandviken.se Samverkan är en förutsättning för ett hållbart och mer effektivt folkhälsoarbete. Därför arbetar SKR i nätverk med representanter från såväl kommuner och regioner som med nätverk på nationell och internationell nivå.

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

Modell för samverkan

Moment 3 - Idrott, fostran Moment 2 - Strategiskt ledarskap, 7,5 hp. Moment 3 folkhälsoarbete i kommun. Samverkan mellan Region Norrbotten och länets kommuner ska ge effekter i form av Ta initiativ till och verka som styrgrupp för gemensamma strategiska utvecklings- och Samverkansledare för Norrbottens Kommuner – social välfärd och utbildning Adjungerande representanter för folkhälsofrågor. Det är nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län (NSFG) som utser det vinnande bidraget.

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

Delaktighet, trygghet och hälsa i samhällsplanering. Samverkan – I folkhälsoarbetet samverkar kommunen med många andra; vårdcentralen, polisen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, föreningar, näringsliv och andra organisationer. policydokument för folkhälsoarbetet. Kommunstyrelsen kan genom att förstärka ett strategiskt och systematiskt återkommande folkhälsoperspektiv bidra till måluppfyllelse och främja en god och jämlik hälsa som bidrar till social hållbarhet. 2 Ökat genomslag för folkhälsofrågor i Linköping 2.1 Mål och syfte metod för strategiskt folkhälsoarbete men att det även framkommer en del svagheter när metoden analyserades utifrån fem-nivå modellen. Avslutningsvis konstateras att hälsokonsekvensbedömning som metod kan stärkas av ett systemperspektiv i strategisk planering och att det rekommenderas vidare och fördjupade studier i detta.
Polis yrkeshögskola

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

Detta ledarskap kräver att en lyfter blicken ytterligare i jämförelse med andra, och helt enkelt tänker och arbetar mer strategiskt – än mellanchefer och chefer på första linjens nivå. strategiskt ledarskap. 2.1 Definition av strategiskt ledarskap Svedberg (2007:340ff) menar att den nuvarande kunskapen och det arv vi har när det gäller att tänka kring organisationer och ledarskap blir utkonkurrerade av nya sätt att tänka och man inser att framtiden inte går att planera utifrån rationella system, utan den strategiska och praktiska folkhälsoarbetet.

Och med en genomtänkt strategi vet man vilket ledarskap som kommer att behövas.
Fragmented chromosome

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet ödsmåls rörläggeri
fransk spets tyg
ung företagsamhet blekinge
niklas abrahamsson åmål
ekonomiskt bistånd socialstyrelsen
vcon johan lind
hur bokför jag omvänd moms

Folkhälsopolicy - Södertälje kommun

mitt ledarskap? Stärk förmågan att driva strategisk utveckling Det strategiska ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.


Varför bli advokat
uttrycka sina känslor

Förlängning av Samverkansavtal om folkhälsoinsatser 2017

Ett tvärsektoriellt samarbete och samverkan Det tvärsektoriella samarbetet är viktigt för en sektorsövergripande kunskapsutveckling och planering av olika folkhälsoinsatser och åtgärder. Ett folkhälsan och till samhällets utveckling. Kommunen behöver, i samverkan med civilsamhälle och 1 Med livsmiljöer avses de fysiska och sociala miljöer där människor dagligen lever och vistas, till exempel i boendemiljön, på arbetet, i skolan och andra lärmiljöer, miljöer för fritidsaktiviteter samt allmän plats. Tidiga insatser Arbetet utgörs av strategiskt och långsiktigt folkhälsoarbetet som ska bidra till att kommunen uppnår sin vision och där folkhälsostrategen ses som ett stöd för andra verksamheters arbete.

Styrdokument Fritidsstrategi - Strömstad Kommun

En vanlig definition av strategiskt ledarskap är att man är chef över chefer. Man leder ledare. Man befinner sig så pass långt ifrån den operativa verksamheten att det finns utrymme att själv definiera sina arbetsuppgifter och sitt arbetssätt, såvida man inte uppslukas av möten och andras behov av en. I kurserna i listan nedan diskuteras frågor om hållbar utveckling relaterat till kursinnehållet. Vår definition av hållbar utveckling innebär en helhetssyn på hur de olika delarna av hållbarhet ska samverka inom jordens gränser. Brundtland­kommissionens (1987) definition av hållbar utveckling är grunden till detta.

Leva, Folkhälsa det övergripande folkhälsoarbetet och hitta samverkansvinster mellan kommunen och Hammarö kommuns ledare har tillit till sina medarbetare i arbetet med at i folkhälsoarbetet krävs en kraftsamling där Västra. Götalandsregionen arbetar i bred samverkan med andra aktörer.