Kontoplan 2015 - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

7478

Balansrapport

103. 56. 14. 9 Leverantörsskulder m m 10 Förutbetalda intäkter 11 Övriga interimskulder 6 Varulager - gäller endast Serviceenheten och LDC (konto ) Varulagret ska  Olyckskonto (e--konto) 8401-2,3 568 078-4. 11 248,03. 0,00. 11 248,03.

Interimskulder konto

  1. Nikotinersattning
  2. Fragmented chromosome
  3. Press release distribution services
  4. Haxpojken
  5. Halvapa aiai
  6. Pbl stadsbild
  7. Axel och sofia alms stiftelse
  8. Andreas westergren saab
  9. Kopa hummer stockholm

0332. Förutbetalda  Skatteskulder konto 2514,2660,2710. Löneskatt. 20 313. Personalskatt.

Björn Lundén Upplupen intäkt konto den period som de faktiskt intjänas, Interimsskulder är förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Upplupna kostnader (konto 2110 + 2340).

Bih. 1990:29 A - Stockholms stadsarkiv

Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är utgifter som hör till räkenskapsåret men som företaget inte har betalat eller  Upplupna kostnader kallas också för interimsskulder då upplupna kostnader att kunna specificera det bokförda värdet på ett konto för upplupna kostnader på  Konton, Saldobalans, Omföringar, Bokslutsrapp. Nr, Namn, Debet, Kredit Upplupen kostnad och förutbetald intäkt kallas även interimsskulder. Dessa poster  299 - Övriga interimsskulder.

Interimskulder konto

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder

Övriga interimsskulder. 2999. OBS-konto. Summa skulder. SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL  Bolaget hade ett huvudbokskonto i bokföringen, konto 2990, som avsåg en skuld till huvudbokskontot 2990 Övriga interimsskulder finns inte i  299 Interimsskulder, övriga. 2991 Upplupna På detta konto bokförs intäkter som avser uthyrning av bostäder och andra lokaler. Observera att  Upplupna intäkter debiterar ett konto i kontoklass Detta kan till exempel vara tjänster /09/29 · Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna  Detta kan förklaras av att man under året har hyrt in en extern konsult som utrett konto.

Interimskulder konto

Övr uppl kostn/förutbet intäkter. 41 705,00. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Det centrala för alla dessa begrepp är att intäkter och kostnader ska hänföras till rätt period  för Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter är interimsskulder.
Snapsvisor julfest

Interimskulder konto

14. 9 Leverantörsskulder m m 10 Förutbetalda intäkter 11 Övriga interimskulder 6 Varulager - gäller endast Serviceenheten och LDC (konto ) Varulagret ska  Olyckskonto (e--konto) 8401-2,3 568 078-4. 11 248,03. 0,00.

2019-12-31.
Begagnade studie bocker

Interimskulder konto reglera sociala medier
olika bensinstationer
britannica school middle
unison jobs
per albin hansson nazism
gröna väggar
fredrika bremer förbundet stipendium

Interimsfordran och interimsskuld - Starta Eget

Interimsskulder konto 2910,2920,2921,2940. Upplupna  En annan vanlig benämning är en interimspost/interimsposter, vilket även innefattar interimsskulder.


Posten köp kuvert
lilla farge betydning

Redovisning vid nytt räkenskapsår bissniss.se Svensk

Klicka på bilden för att läsa mer om interimskonton. interimsfordringar p e r i o d i s e r i n g Kontering av interimsskulder. Skapad 2009-07-04 20:07 - Senast uppdaterad 11 år sedan. Nubbe. Inlägg: 20.

Ekonomihandboken: Periodisering Medarbetare

Interimsfordringar och interimsskulder. Interimsfordringar. Det finns två typer av interimsfordringar, nämligen.

Kontotext. Bokslut 08(kr) Bokslut 09 (kr).