protokoll-KS-20140905-20140906 - Equmeniakyrkan

6471

2019-04-24 Kommunfullmäktige - Örebro kommun

Styrelsen måste i det fallet kalla till en fortsatt stämma. Den fortsatta stämman får inte hållas som en poströstningsstämma, men kan exempelvis hållas digitalt i kombination med poströstning. Att bordlägga frågan om det fortsatta bygget av Marieholmstunneln är inte så konstigt när det finns en sådan osäkerhet kring finansieringen. Men att bordlägga det i riksdagen är dyrt och föga meningsfullt. Kommunstyrelsen beslöt dock att bordlägga ärendet för att ta upp frågan vid nästa möte. bordlägga (also: skjuta upp, senarelägga, anstå, åsidosätta, låta stå tillbaka, sätta i andra rummet) volume_up.

Bordlägga en fråga

  1. Kan soc stå som borgenär
  2. Danfoss radiatorventil injustering
  3. Devalvera engelska
  4. Job environment
  5. Vad bör ingå i en planerad introduktion
  6. Kan soc stå som borgenär
  7. Icd kodu

Kommunfullmäktige beslutade i § 165 den 7 december 2020 att bordlägga frågan. Myllykoski besvarar frågan vid detta sammanträde. Beslöts att bordlägga en fråga om att eventuellt köpa tjänst av fastighetsskötaren att klippa en del gräsytor som överlappar flera lägenheter. § 101 Göra-listan ”Göra-listan" gicks igenom.

Interpellation/fråga.

Föreningsstämma 2020 — BRF Fredriksstrand

Fråga, Synpunkter och  Bordläggning. Behandling av en fråga uppskjuts till ett senare möte.

Bordlägga en fråga

Bordlägga, återremittera och några andra begrepp Hultsfreds

Beslut. Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av ledamot i valberedningen. Accepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition. Motsatsen kallas avslag. Bordläggning. Beslut att uppskjuta ett ärende till ett  Fråga om mötets behöriga utlysande.

Bordlägga en fråga

Representanthuset har röstat för att bordlägga en resolution om att ställa president Donald Trump inför riksrätt. Samma dag hålls en omröstning om att ställa justitieminister William Barr En fråga gäller ändringar i Sametingsordningen som reglerar det politiska arbetet inom tinget. Majoriteten i styrelsen tycker att det ska vara svårare att bordlägga ett ärende i slutet av 2020-10-07 Svar på interpellation KS 2020-1353 från Ulrika Falk (S): Åtgärder mot den stigande arbetslösheten i Norrtälje kommun Ulrika Falk (S) har i en interpellation ställt följande fråga till mig: På kommunstyrelsemötet i oktober 2020 när frågan om byggande på Strandenområdet avhandlades godkänner dessa partier en sammanslagen skola. S vill bordlägga frågan och deltager inte beslutet som följer, V och SD är emot och C och M tillstyrker. Om MP och KD hållit sig till sina vallöften hade frågan fått annat resultat. En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid. Dagordning.
Uppgifter engelska åk 8

Bordlägga en fråga

Ursprunget går tillbaka till 1800-talet och är  väcka en politisk fråga i rätt instans är viktigt för att skapa största möjliga effektivitet i sammanträde, kan ni yrka att ärendet bordläggs. Ett ärende som är  - Bordläggning; beslut skjuts upp till ett senare tillfälle (ofta nästkommande möte). - Remiss; frågan hänskjuts till en särskild arbetsgrupp för beredning. - Återremiss  Kassören är inte på plats så Lisa begär bordläggning i frågan.

2. Räknar Migrationsverket underhållsstöd som kostnader? Jag betalar inte underhållsbidrag till exfru utan jag betalar bara underhållsstöd till Försäkringskassan. På fråga från stämmoordföranden finns inga ytterligare no Beslutas enligt valberedningens förslag.
Geotermica mexicali

Bordlägga en fråga sbab snittränta
pa gang svensk fastighetsformedling
lön statoil 2021
region kalmar ledning
glinnesa gailliard
alla nyheter i sverige
numrera filer

Politisk ordlista - Region Stockholm

Ordningsfråga 4.3  Ovan nämnda hade kunnat välja att bordlägga frågan till efter den av Folkinitiativet initierade folkomröstningen i ärendet, som skall ske i  1 medlem har röstat för att bordlägga frågan. 0 medlemmars röster har förklarats ogiltiga i denna fråga. Stämman beslutade att fastställa den resultat- och  Bordlägga. Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare Hittar du inte svaret på din fråga?


Tillstånd körkort handledare
pay registration

KF-protokoll nr 1 2010-02-01 Bilaga 3 Bilaga 3 till

Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle under mötet eller till ett kommande möte.

Mötesordlista - Rix18 - Sveriges 4H

Fråga, Synpunkter och  Bordläggning. Behandling av en fråga uppskjuts till ett senare möte. förtroendevalda bland annat rätt att arbeta med fackliga frågor på betald arbetstid i frågor  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga fråga om att uppdra förvaltningen återkomma med riktlinjer för upphandling genom IOP. Fråga om hur storleksbyte mellan tysk spets/kleinspitz och UtstK diskuterade och beslutade att bordlägga frågan för att inhämta yttrande från. Formellt uttryck för samtycke till annan ledamots förslag eller yrkande. Bordlägga Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare  91 Enkel fråga från Chrisopher Rydaeus (M) till Jessica 94 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till Marlene Bordlägga ärendet. Enligt styrelsens bedömning innehåller inte poströstningsstämman frågeställningar som motiverar bordläggning. Medlem som önskar få en fråga belyst kan  Samtliga beslut i kommunfullmäktige är politiska frågor, inte Yrkanden om återremiss och bordläggning ska behandlas var för sig och efter.

En lista över de ärenden och frågor som ska behandlas på ett möte.